наръчник cross tape

Ръководство за приложение на крос тейп лента MTC CrossLinq
Ръководство за приложение на крос тейп лента MTC CrossLinq Кинезио тейп ленти
Най-накрая има налична международна книга, която ви учи как да прилагате...
123,99 лв.